خانه محصولات
دسته بندی محصولات

لیست محصولات

دستگاه اسکرابر سرنشین دار یا کف شور و زمین شور ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه اسکرابر سرنشین دار یا کف شور و زمین شور ماشین سازی ارابه ایلقار

اسکرابر بدون سرنشین ( اسکرابر دستی) ماشین سازی ارابه ایلقار

اسکرابر بدون سرنشین ( اسکرابر دستی) ماشین سازی ارابه ایلقار

واترجت های پرتابل و برقی آبگرم و آبسرد

واترجت های پرتابل و برقی آبگرم و آبسرد