خانه محصولات
دسته بندی محصولات

لیست محصولات

دستگاه قالیشور اتوماتیک دوکاره دو ردیفه ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور اتوماتیک دوکاره دو ردیفه ماشین سازی ارابه ایلقار

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره دو فرشه

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره دو فرشه

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره تک فرشه

قالیشور اتوماتیک ریلی تک کاره تک فرشه

دستگاه قالیشوی اتوماتیک چندکاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشوی اتوماتیک چندکاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور اتوماتیک تک کاره 4 فرشه

دستگاه قالیشور اتوماتیک تک کاره 4 فرشه

دستگاه قالیشور اتوماتیک میزی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور اتوماتیک میزی ارابه ایلقار

قالیشور دستی مدل سی سی برس واش ماشین سازی ارابه ایلقار

قالیشور دستی مدل سی سی برس واش ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور دستی دو برسه ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور دستی دو برسه ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشوی دستی مدل برس واش(کرک جمع کن)

دستگاه قالیشوی دستی مدل برس واش(کرک جمع کن)

دستگاه قالیشور دستی دو ردیفه دو موتوره

دستگاه قالیشور دستی دو ردیفه دو موتوره

دستگاه قالیشور دستی مدل سه برسه ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور دستی مدل سه برسه ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور دستی مدل دو برسه طرح جدید

دستگاه قالیشور دستی مدل دو برسه طرح جدید

دستگاه مبل و موکت شور صنعتی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه مبل و موکت شور صنعتی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه رطوبت گیر و خشک کن طبقاتی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه رطوبت گیر و خشک کن طبقاتی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه هیتر گرمخانه قالیشویی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه هیتر گرمخانه قالیشویی ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور تمام اتوماتیک چهار کاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه قالیشور تمام اتوماتیک چهار کاره ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه آبگیر لوله ای سانتریفیوژ ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه آبگیر لوله ای سانتریفیوژ ماشین سازی ارابه ایلقار

قیمت دستگاه خشک کن فرش و قالی

قیمت دستگاه خشک کن فرش و قالی

دستگاه خشک کن لوله ای فرش و قالی

دستگاه خشک کن لوله ای فرش و قالی

دستگاه خشک کن لوله ای بدون درب

دستگاه خشک کن لوله ای بدون درب