خانه محصولات
دسته بندی محصولات

لیست محصولات

کارواش اتوماتیک دروازه ای ماشین سازی ارابه ایلقار

کارواش اتوماتیک دروازه ای ماشین سازی ارابه ایلقار

اتوبوس شور و باس واش ماشین سازی ارابه ایلقار

اتوبوس شور و باس واش ماشین سازی ارابه ایلقار

کارواش اتوماتیک ریلی مکانیزه (کارواش دروازه ای) ماشین سازی ارابه ایلقار

کارواش اتوماتیک ریلی مکانیزه (کارواش دروازه ای) ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه کارواش لیزری تاچلس(کارواش لیزری)

دستگاه کارواش لیزری تاچلس(کارواش لیزری)

کارواش تونلی اتوماتیک ماشین سازی ارابه ایلقار

کارواش تونلی اتوماتیک ماشین سازی ارابه ایلقار

مترو واش اتوماتیک

مترو واش اتوماتیک

کارواش کالسکه ای تک برسه اتوماتیک سیار وارداتی

کارواش کالسکه ای تک برسه اتوماتیک سیار وارداتی

تراک واش وترانزیت شور ماشین سازی ارابه ایلقار

تراک واش وترانزیت شور ماشین سازی ارابه ایلقار